3D/4-hjulsmåling

BB1291976634 600Er dekkene dine ujevne eller slitt? Eller trekker bilen til en av sidene? Da kan tiden være inne for justering av bilens hjulvinkler. Med vårt topp moderne 3D-kamera gjør vi dette raskt og presist.

Her er en liten forklaring på de forskjellige vinklene

Cambervinkelen

Cambervinkelen vil si helningen hjulet har innover eller utover i forhold til loddrett. Den måles i grader og minutter. Vinkelen er positiv når hjulet heller utover og negativ når det heller innover.

En negativ camber gjør at veigrepet blir bedre. Ved krengning i en sving vil det ytterste hjulet stå loddrett og da vil hele bæreflaten til dekket være i kontakt med veibanen.

Cambervinkelen reduserer også støt fra veibanen og den gjør det lettere og styre.
Hvis cambervinkelen er feil kan det føre til:

  • Økt slitasje på dekkskuldre
  • Skjevt drag

Castervinkelen

Castervinkelen vil si kingboltens heling framover eller bakover i forhold til loddrett. Denne helningen finner vi med en linje som går gjennom den øvre og nedre opphengskula eller fjærbeinet.
Castervinkelen er alltid positiv når kingbolten heller bakover i øvre ende og negativ når den heller forover.
En positiv castervinkel virker inn på retningsstabiliteten når man kjører. Den hjelper også til med at bilen retter seg opp selv under kjøring.

En stor positiv castervinkel gjør kjøretøyet mer utsatt for sidevind og styringen blir tung.

Få kjøretøy har negativ castervinkel. Ved forhjulsdrift gir en negativ castervinkel retningsstabilitet og selvoppretting ved akselerasjon fordi hjulene drar bilen etter seg.

Den ustabile styringen som kan komme ved kraftig oppbremsing, er redusert ved et samspill mellom de andre vinklene. Feil ved castervinkelen kan være årsak til at bilen trekk skjevt, at det blir kraftige støt fra vei banen og at vi får problemer med styringen.

Spissing (Toe-in)

  • Spissing
  • Spissingsdifferanse eller spredning i sving


Den ene typen spissing har vi når hjulene spisser ved kjøring rett fram – toe in. Avstanden fra felgkant til felgkant er mindre foran enn bak. Denne spissingen måles i grader, minutter eller millimeter.
Spissingen gir god retningsstabilitet og sporsikkerhet.

Spredning (toe-out)

Den andre typen spissing (spredning) har vi når hjulene ’’sprer seg’’ ved kjøring rett frem (toe-out). Avstanden fra felgkant til felgkant er større framme enn bak.

Noen ganger blir spredningen oppgitt som ’’negativ spissing’’.

Forhjulsdrevne biler har ofte slik spredning fordi hjulene vil prøve og dra innover mot midten når de trekker.
Gal spissing eller spredning øker dekkslitasjen fordi dekket får en slags slepende bevegelse bortover veien. Vi kan se dette tydelig på dekkmønsteret som slitt sagtagget.

Priser på 4 hjulsmåling er 1450,- eks.justering (varierer fra bil til bil hvor mye arbeid det er)