Rep/skifte av glass

Skifte av frontrute

Vi er et  Riis Bilglass Servicepartner verksted       

carcare 1013111 600

Når frontruten er slitt eller det har oppstått sprekker, må denne byttes. Vi anbefaler også bytte av frontruten for hver 80 000 km. Litt avhengig av hvilke kjøreforhold bilen er kjørt i. Dette må du dekke selv, da slitte frontruter ikke dekkes av bilforsikringen din.  Ved å velge Lundamo Bilservice er du garantert det absolutt beste håndverksmessige arbeid, uansett om arbeidet utføres på front-, side, eller bakrute.

Hva koster det å skifte frontrute?

Har du kasko eller delkasko dekkes dette av forsikringsselskapet og du betaler bare en egenandel ved skifte av frontrute. Skifte av frontrute medfører ikke bonustap eller andre ekstrakostnader på din forsikring. Vi håndterer alt ovenfor forsikringsselskapet, slik at du skal slippe å grue deg for papirarbeid og forklaringer.

Skifte bakrute

Bakruten er ikke så utsatt for slitasje som frontruten. Det er først når det oppstår skade på bakruten at denne må byttes.Skifte siderute

Som bakruten, er siderutene mye mindre utsatt for slitasje enn frontruten. Det er først når det oppstår skade på sideruten at denne må byttes. Hva koster det å skifte bak- eller siderute?
Har du kasko eller delkasko dekkes dette av forsikringsselskapet og du betaler bare en egenandel ved skifte av bak- eller siderute. Skifte av side-/ bakrute medfører ikke bonustap eller andre ekstrakostnader på din forsikring. Vi håndterer alt ovenfor forsikringsselskapet, slik at du skal slippe å grue deg for papirarbeid og forklaringer

Reparasjon av steinsprut er gratis og ingen tap av bonus. (delkasko eller kasko)

Vår samarbeidspartner er Bilglassgruppen (Riis glass)

Vi har samarbeid med alle forsikringsselskap.